facebook_pixel
skip to Main Content

Vòng gỗ thủy tùng thật có mùi thơm lâu, được mệnh danh là loại trầm nước, phù hợp với người mạng kim, mạng mộc.